Instrukcje

Szczelność opraw oświetleniowych

Zagadnienie szczelności opraw oświetleniowych dotyczy zabezpieczenia:

- człowieka przed możliwością dotyku lub zbliżenia do niebezpiecznych części czynnych wewnątrz oprawy,

- opraw przed wnikaniem do wnętrza obcych ciał stałych,

- opraw przed szkodliwym wnikaniem wody.

Stopień ochrony (szczelności) oprawy określa się przy pomocy tzw. klasyfikacji IP. Według niej, oprawy oświetleniowe oznaczane są dwucyfrowym symbolem (kodem) IP. Pierwsza cyfra tego symbolu oznacza stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi w tym pyłem, narzędziami i częściami ciała. Opis znaczenia cyfr występujących w kodzie IP na pozycji pierwszej przedstawia tablica 1.

Za pomocą drugiej cyfry podaje się stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody. Opis znaczenia drugiej cyfry kodu IP przedstawia tablica 2.

Zestawienie cech określających szczelność opraw wykonanych w najczęściej spotykanych stopniach ochrony określanych klasami IP przedstawia tablica 3.

 

Źródło: Oświetlenie Info